บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอิตาลี :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
Mille
สองพัน
Duemila
สามพัน
Tremila
สี่พัน
Quattromila
ห้าพัน
Cinquemila
หกพัน
Seimila
เจ็ดพัน
Settemila
แปดพัน
Ottomila
เก้าพัน
Novemila
หนึ่งหมื่น
Diecimila

บทเรียนภาษาอิตาลีเพิ่มเติม