บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอิตาลี :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
Cento
สองร้อย
Duecento
สามร้อย
Trecento
สี่ร้อย
Quattrocento
ห้าร้อย
Cinquecento
หกร้อย
Seicento
เจ็ดร้อย
Settecento
แปดร้อย
Ottocento
เก้าร้อย
Novecento
หนึ่งพัน
Mille

บทเรียนภาษาอิตาลีเพิ่มเติม