บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอิตาลี :: บทเรียน 11 หมายเลข: 11 ถึง 20

คำศัพท์

สิบเอ็ด
Undici
สิบสอง
Dodici
สิบสาม
Tredici
สิบสี่
Quattordici
สิบห้า
Quindici
สิบหก
Sedici
สิบเจ็ด
Diciassette
สิบแปด
Diciotto
สิบเก้า
Diciannove
ยี่สิบ
Venti

บทเรียนภาษาอิตาลีเพิ่มเติม