ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 6 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Quando?
เมื่อไหร่
Dove?
ที่ไหน
Quale?
อันไหน
Chi?
ใคร
Di chi?
ของใคร
Perché?
ทำไม
Cosa?
อะไร
Come?
อย่างไร
Quanto tempo?
นานเท่าไหร่
Quanto?
เท่าไหร่
Hai?
คุณมีไหม
A chi?
ถึงใคร
Con cosa?
กับสิ่งไหน

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร