ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 5 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Io
ฉัน
Tu
คุณ
Lui
เขาผู้ชาย
Lei
เธอ
Noi
พวกเรา
Voi
พวกคุณ
Loro
พวกเขา
Mio
ของฉัน
Tuo
ของคุณ
Suo
ของเขา
Sua
ของเธอ
Questo
นี้
Quello
นั้น
Questi
เหล่านี้
Quelli
เหล่านั้น

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี