ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 4 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Per favore
ได้โปรด
Grazie
ขอบคุณ
Prego
ด้วยความยินดี
Salute
ขอให้คุณแข็งแรง
Buon compleanno
สุขสันต์วันเกิด
Congratulazioni
ขอแสดงความยินดี
Buona fortuna
โชคดี
Come ti chiami?
คุณชื่ออะไร
Mi chiamo Maria
ฉันชื่อ มาเรีย
Scusa, non ho sentito il tuo nome
ขอโทษนะ เมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินชื่อของคุณ
Piacere di conoscerti
ยินดีที่ได้พบคุณ
Di dove sei?
คุณมาจากที่ไหน
Sono di New York
ฉันมาจากนิวยอร์ก

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์