ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 3 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Parla lentamente
พูดช้าๆ
Non capisco
ฉันไม่เข้าใจ
Capisci?
คุณเข้าใจไหม
Certo
แน่นอน
Ripeti, per favore
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
Di nuovo
อีกครั้ง
Parola per parola
คำต่อคำ
Lentamente
ช้าๆ
Come si dice?
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
Cosa vuol dire?
มันหมายความว่าอย่างไร
Cosa hai detto?
คุณพูดว่าอะไร
Hai domande?
คุณมีคำถามหรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน