ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 2 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Parli inglese?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
Sì, un po’
ได้ นิดหน่อย
ใช่
No
ไม่
Piacere di conoscerti
ยินดีที่ได้รู้จัก
Felice di vederti
ยินดีที่ได้เจอคุณ
Signor
นาย
Signora
นาง
Signorina
นางสาว

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย