ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 1 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Ciao
สวัสดี
Buon giorno
สวัสดีตอนเช้า
Buon pomeriggio
สวัสดีตอนบ่าย
Buona sera
สวัสดีตอนเย็น
Buona notte
ราตรีสวัสดิ์
E tu?
แล้วคุณล่ะ
Benvenuto
ยินดีต้อนรับ
È una bella giornata
วันนี้อากาศดีมาก
Buona giornata
ขอให้มีความสุขมากๆ ในวันนี้
Arrivederci
ลาก่อน
A dopo
แล้วพบกันใหม่
A domani
แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
Scusa
ประทานโทษ
Serve aiuto?
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว