ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 109 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Livro de convidados (o)
สมุดเยี่ยม
Carrinho de compras (o)
ตะกร้าช้อปปิ้ง
Grupo de notícias (o)
กลุ่มข่าวสาร
Assinar
สมัครสมาชิก
Mensagens de saída (as)
ข้อความที่ส่งออก
Mensagem criptografada (a)
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
Caixa de enviadas (a)
กล่องส่ง
Mensagens excluídas (as)
ข้อความที่ถูกลบ
Caixa de entrada (a)
กล่องขาเข้า
Caixa de saída (a)
กล่องขาออก

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว