ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 108 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Quebra automática de linha
ตัดคำ
Ciberespaço (o)
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
Endereço de e-mail
ที่อยู่อีเมล์
Catálogo de endereços
สมุดที่อยู่
Destinatário (o)
ผู้รับ
Spam
ข้อความโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
Responder a todos
ตอบทุกคน
Arquivos anexos (os)
ไฟล์ที่แนบมา
Anexar
แนบ
Títulos de mensagem (os)
หัวเรื่องข้อความ
Assunto (o)
เรื่อง

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว