ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 107 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Teclado (o)
แป้นพิมพ์
Botão (o)
ปุ่ม
Laptop (o)
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
Modem (o)
โมเด็ม
Botão do mouse (o)
ปุ่มเมาส์
Mouse pad (o)
แผ่นรองเมาส์
Mouse (o)
เม้าส์
Banco de dados (o)
ฐานข้อมูล
Área de transferência (a)
คลิปบอร์ด

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว