ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 106 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Negrito
ตัวหนา (ข้อความ)
Modelo (o)
แบบ
Preferências (as)
การตั้งค่า
Marcar a caixa de seleção
ขีดกากบาทในกล่อง
Transferência de arquivo (a)
การถ่ายโอนไฟล์
Fazer logon
เข้าสู่ระบบ
Palavra-chave (a)
คำหลัก
Nome de usuário (o)
ชื่อผู้ใช้
Senha (a)
รหัสผ่าน
Assinatura digital
ลายเซ็นดิจิตอล
Domínio público (o)
สาธารณะสมบัติ
Largura de banda (a)
ช่วงความถี่ของคลื่น
Faixa (a)
แบนเนอร์
Ícone (o)
ไอคอน
Perguntas frequentes (as)
คำถามที่ถามบ่อย

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว