บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 104 การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

หน้าแรก
Página inicial (a)
อัพโหลด
Fazer upload
เลือก
Escolher
โฟลเดอร์
Pasta (a)
แถบเครื่องมือ
Barra de ferramentas (a)
กลับไป
Voltar
บุ๊กมาร์ก
Indicador (o)
ที่ (@)
Arroba (a)
ทับ (/)
Barra (a)
ทวิภาค (:)
Dois-pontos (os)

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม