ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 104 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Página inicial (a)
หน้าแรก
Fazer upload
อัพโหลด
Escolher
เลือก
Pasta (a)
โฟลเดอร์
Barra de ferramentas (a)
แถบเครื่องมือ
Voltar
กลับไป
Indicador (o)
บุ๊กมาร์ก
Arroba (a)
ที่ (@)
Barra (a)
ทับ (/)
Dois-pontos (os)
ทวิภาค (:)