ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 103 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Internet (a)
อินเทอร์เน็ต
Link (o)
ลิงค์
Hyperlink (o)
เชื่อมโยงหลายมิติ
Provedor de serviços de internet (o)
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Rede (a)
เครือข่าย
Site (o)
เว็บไซต์
Página da internet (a)
หน้าเว็บ
Endereço da internet (o)
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
Site seguro (o)
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
Navegador (o)
เบราว์เซอร์
Mecanismo de busca (o)
เครื่องมือค้นหา
Servidor seguro (o)
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย