บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 102 การงาน: การหางาน

คำศัพท์

คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
Você tem permissão para trabalhar?
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
Eu tenho permissão para trabalhar
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
Eu não tenho permissão para trabalhar
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
Quando você pode começar?
ผมจ่ายสิบเรียลต่อชั่วโมง
Eu pago dez reais por hora
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Eu vou pagar você por semana
ต่อเดือน
Por mês
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
Esteja aqui às oito da manhã
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
O trabalho termina às quatro e meia
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
Você tem folga nos sábados e domingos
คุณจะสวมเครื่องแบบ
Você vai usar uniforme
คุณทำเช่นนี้
Faça deste jeito

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม