ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 102 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 102. การงาน: การหางาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Você tem permissão para trabalhar?
คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
Eu tenho permissão para trabalhar
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
Eu não tenho permissão para trabalhar
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
Quando você pode começar?
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
Eu pago dez reais por hora
ผมจ่ายสิบเรียลต่อชั่วโมง
Eu vou pagar você por semana
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Por mês
ต่อเดือน
Esteja aqui às oito da manhã
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
O trabalho termina às quatro e meia
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
Você tem folga nos sábados e domingos
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
Você vai usar uniforme
คุณจะสวมเครื่องแบบ
Faça deste jeito
คุณทำเช่นนี้