ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 99 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Estou procurando um grampeador
ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
Tachinha (a)
เป๊ก
Lápis (o)
ดินสอ
Livro (o)
หนังสือ
Papel (o)
กระดาษ
Caderno (o)
สมุดบันทึก
Slides (os)
สไลด์
Calendário (o)
ปฏิทิน
Fita (a)
เทป
Eu preciso encontrar um mapa
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่