ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Onde está a tesoura?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
Apontador (o)
กบเหลาดินสอ
Clipe (o)
คลิปหนีบกระดาษ
Eu preciso de uma caneta
ผมต้องการปากกา
Bloco de anotação
สมุดฉีก
Régua (a)
ไม้บรรทัด
Envelope (o)
ซองจดหมาย
Selo (o)
แสตมป์
Cola (a)
กาว
Borracha (a)
ยางลบ