ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Você tem muletas?
คุณมีไม้เท้าไหม
Entorse (o)
เคล็ด
Você quebrou um osso
คุณทำกระดูกหัก
Eu preciso de remédio para dor
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
Eu não tenho pressão alta
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
Eu estou grávida
ฉันตั้งท้อง
Eu estou com uma erupção
ผมเป็นผื่น
O corte está infeccionado
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
Olha este machucado
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Gripe (a)
ไข้หวัดใหญ่
Eu estou com um resfriado
ผมมีอาการเป็นหวัด
Eu estou com calafrios
ผมมีอาการหนาวสั่น
Onde está doendo?
เจ็บที่ไหน
Em todo lugar
ทุกที่
Há quanto tempo você está se sentindo assim?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
Eu estou me sentindo assim há três dias
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
Você está tomando algum remédio?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Sim, para o coração
ใช่ สำหรับหัวใจของผม