ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 94 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Você está com febre?
คุณมีไข้หรือไม่
Sim, eu estou com febre
ใช่ ผมมีไข้
Eu estou com febre desde ontem
ผมมีไข้ตั้งแต่เมื่อวาน
Você pode chamar um médico?
คุณจะกรุณาเรียกหมอให้ได้ไหม
Quando o médico vai chegar?
เมื่อไหร่หมอจะมา
Meu pé está doendo
เท้าของผมเจ็บ
Eu caí
ผมล้ม
Eu sofri um acidente
ผมประสบอุบัติเหตุ
Acho que está quebrado
ผมคิดว่าผมทำมันหัก
Repouso na cama
พักบนเตียง
Almofada de aquecimento (a)
กระเป๋าไฟฟ้า
Bolsa de gelo (o)
เจลเก็บความเย็น
Tipoia (a)
ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ
Você precisa engessar
คุณจำเป็นต้องเข้าเฝือก

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ