ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 93 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Eu preciso consultar um médico
ผมจำเป็นต้องพบแพทย์
O médico está na sala dele?
หมออยู่หรือเปล่า
Eu não me sinto bem
ผมรู้สึกไม่สบาย
Eu estou doente
ผมป่วย
Eu estou com dor no estômago
ผมมีอาการปวดท้อง
Eu estou com dor de cabeça
ผมมีอาการปวดศีรษะ
Eu preciso deitar
ผมจำเป็นต้องนอนพักผ่อน
Eu estou com dor de garganta
ผมเจ็บคอ
Eu estou enjoado
ผมรู้สึกคลื่นไส้
Eu estou com uma alergia
ผมมีอาการแพ้
Eu estou com diarreia
ผมมีอาการท้องเสีย
Eu estou tonto
ผมเวียนหัว
Eu estou com febre
ผมมีอาการไมเกรน

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ