ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 91 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Eu não gosto de insetos
ผมไม่ชอบแมลง
Abelha (a)
ผึ้ง
Tem sempre tantas moscas?
มีแมลงวันเยอะอย่างนี้เสมอหรือ
Que tipo de aranha?
แมงมุมชนิดไหน
Minhoca (a)
หนอน
Borboleta (a)
ผีเสื้อ
Joaninha (a)
เต่าทอง
Formiga (a)
มด
Lagarta (a)
บุ้ง
Baratas são sujas
แมลงสาบสกปรก
Isto é repelente para insetos
นี้คือยาขับไล่แมลง

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ