ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 90 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Tem muitos sapos aqui
ที่นี่มีกบหลายตัว
São cabras?
นั้นแพะใช่ไหม
Pato (o)
เป็ด
O papagaio sabe falar?
นกแก้วสามารถพูดคุยได้ไหม
Tartaruga (a)
เต่า
Macaco (o)
ลิง
A cobra é venenosa?
งูมีพิษไหม
Vaca (a)
วัว
Lagarto (o)
จิ้งจก
Rato (o)
หนู
Crocodilo (o)
จระเข้

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ