ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Eu vou dar uma volta
ผมกำลังจะไปเดินเล่น
Eu não preciso assistir televisão
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
Eu não preciso assistir o filme
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
Eu preciso usar o computador
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
Eu preciso atravessar a rua
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
Eu preciso gastar dinheiro
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
Eu preciso enviar isto pelo correio
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
Eu preciso ficar na fila
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
Eu não preciso depositar dinheiro no banco
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน