ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 86 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Eu gosto de tirar fotos
ผมชอบถ่ายภาพ
Eu gosto de tocar violão
ผมชอบเล่นกีตาร์
Eu não gosto de tricotar
ผมไม่ชอบการถัก
Eu não gosto de pintar
ผมไม่ชอบทาสี
Eu gosto de ler
ผมชอบอ่าน
Eu não gosto de fazer aeromodelos
ผมไม่ชอบสร้างเครื่องบินแบบจำลอง
Eu gosto de ouvir música
ผมชอบฟังเพลง
Eu gosto de colecionar selos
ผมชอบสะสมแสตมป์
Eu não gosto de cantar
ผมไม่ชอบร้องเพลง
Eu gosto de desenhar
ผมชอบวาดรูป

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล