ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 84 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

A praia tem bastante areia?
ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
Tem salva-vidas?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
Durante que horas?
ระหว่างเวลาอะไร
É seguro para crianças?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
É seguro nadar aqui?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
Nós podemos nadar aqui?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
A água está fria?
น้ำเย็นไหม
Nós podemos mergulhar aqui sem perigo?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
Há uma corrente perigosa?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
Que horas a maré é alta?
น้ำขึ้นกี่โมง
Que horas a maré é baixa?
น้ำลดกี่โมง
A correnteza é forte?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
Como eu chego à ilha?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
Algum barco pode nos levar até lá?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต