ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 74 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Bife (o)
เนื้อวัว
Vitela (a)
เนื้อลูกวัว
Presunto (o)
แฮม
Frango (o)
ไก่
Peru (o)
ไก่งวง
Pato (o)
เป็ด
Bacon (o)
เบคอน
Cachorro quente (o)
ฮอทดอก
Hambúrguer (o)
แฮมเบอร์เกอร์
Filé (o)
เนื้อเสต็ก
Carne de porco (a)
เนื้อหมู
Linguiça (a)
ไส้กรอก
Costela de carneiro (a)
เนื้อแกะ
Costela de porco (a)
เนื้อหมูที่มีกระดูกติดอยู่ด้วย

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ