ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Mercearia (a)
ร้านขายกับข้าว
A mercearia está aberta
ร้านขายกับข้าวเปิด
Carrinho de compras
รถเข็นช้อปปิ้ง
Cesta (a)
ตะกร้า
Você tem arroz?
มีข้าวไหม
Comprar
ซื้อ
Pagar
จ่ายเงิน
Em qual corredor?
อยู่ช่องไหน
Açougue (o)
ร้านขายเนื้อ
Padaria (a)
เบเกอรี่
Onde está a água?
น้ำอยู่ที่ไหน
Cozinhar
ทำอาหาร
Jantar com a família
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
Estou com fome
ผมหิว
Por a mesa
ตั้งโต๊ะ

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง