ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 66 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Como é preparado?
สิ่งนี้จัดเตรียมอย่างไร
Cozido
อบ
Grelhado
ย่าง
Assado
ย่าง
Frito
ทอด
Salteado
ผัด
Torrado
ปิ้ง
Cozido a vapor
นึ่ง
Picado
สับ
Está queimado
มันไหม้
Café da manhã
อาหารเช้า
Almoço (o)
อาหารกลางวัน
Jantar (o)
อาหารเย็น
Lanche (o)
ขนมขบเคี้ยว
Eu estou de dieta
ผมกำลังลดน้ำหนัก
Eu sou vegetariano
ผมเป็นมังสวิรัต
Eu não como carne
ผมไม่กินเนื้อสัตว์
Sou alérgico a nozes
ผมแพ้ถั่ว

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น