ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 65 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Você pode me trazer frutas?
คุณเอาผลไม้มาให้ผมได้ไหม
Está sujo
มันสกปรก
Você pode trazer mais água?
เติมน้ำให้ผมได้ไหม
Estava delicioso
อร่อยมาก
Está apimentado?
เผ็ดไหม
O peixe está fresco?
ปลาสดไหม
Estão doces?
หวานไหม
Azedo
เปรี้ยว
A comida está fria
อาหารเย็น
Está frio
มันเย็น

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ