ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 62 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Onde tem um bom restaurante?
แถวนี้มีร้านอาหารอร่อยไหม
Precisamos de uma mesa para quatro pessoas
เราต้องการโต๊ะสำหรับสี่คน
Eu gostaria de reservar uma mesa para duas pessoas
ผมต้องการจองโต๊ะสำหรับสองคน
Garçom (o)
พนักงานเสิร์ฟผู้ชาย
Garçonete (a)
พนักงานเสิร์ฟผู้หญิง
Eu posso ver o cardápio?
ขอผมดูรายการอาหารได้ไหม
O que você recomenda?
คุณมีอะไรจะแนะนำไหม
O que está incluído?
รวมอะไรบ้าง
Vem com salada?
มันมาพร้อมกับสลัดไหม
Qual é a sopa do dia?
ซุปประจำวันนี้คืออะไร
Quais são os especiais de hoje?
วันนี้มีอะไรพิเศษบ้าง
O que você gostaria de comer?
คุณต้องการจะรับประทานอะไร
A sobremesa do dia
ของหวานประจำวันนี้

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน