ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 61 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Estou procurando um colar
ผมกำลังมองหาสร้อยคอ
Que horas a loja fecha?
ร้านจะปิดกี่โมง
Tem alguma promoção?
มีอะไรที่ลดราคาไหม
Eu vou pagar em dinheiro
ผมจะจ่ายเป็นเงินสด
É possível reservar para mim?
คุณจองไว้ให้ผมได้ไหม
Você aceita cartão de crédito?
คุณรับบัตรเครดิตหรือไม่
Eu gostaria de trocar isto
ผมต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้
Eu posso devolver?
ผมคืนมันได้ไหม
Aberto
เปิด
Fechado
ปิด
Fechado para o almoço
ปิดพักอาหารกลางวัน
Recibo (o)
ใบเสร็จรับเงิน
Defeituoso
บกพร่อง
Quebrado
แตก
Saída (a)
ทางออก
Entrada (a)
ทางเข้า
Vendedor (o)
คนขาย

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล