ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 58 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Eu uso tamanho grande
ผมใส่ขนาดใหญ่
Médio
กลาง
Pequeno
เล็ก
Você tem um tamanho maior?
คุณมีขนาดใหญ่กว่านี่ไหม
Você tem um tamanho menor?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี่ไหม
Está muito apertado
นี่มันแน่นเกินไป
Me cai bem
พอดีกับผมเลย
Onde eu encontro uma roupa de banho?
ผมจะหาชุดว่ายน้ำได้ที่ไหน
Roupas (as)
เสื้อผ้า
Blusa (a)
เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง
Vestido (o)
เสื้อชุด
Bermuda (a)
กางเกงขาสั้น
Eu vou comprar
ผมจะซื้อมัน
Eu gostei desta camisa
ผมชอบเสื้อตัวนี้

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร