ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 57 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Eu vou fazer compras
ผมจะไปช้อปปิ้ง
Onde fica a maior área comercial?
บริเวณช็อปปิ้งหลักอยู่ที่ไหน
Eu quero ir ao shopping center
ผมต้องการที่จะไปศูนย์การค้า
Você pode me ajudar?
คุณช่วยผมได้ไหม
Estou só dando uma olhada
ผมแค่ดูเฉยๆ
Você pode me mostrar umas camisas?
คุณให้ผมดูเสื้อเชิ้ตได้ไหม
Onde fica o trocador?
ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางไหน
Eu posso experimentar?
ผมลองได้ไหม
A cor não me cai bem
สีไม่เหมาะกับผม
Você tem em outra cor?
คุณมีสีอื่นไหม
Eu gostei
ผมชอบมัน
Eu não gostei
ผมไม่ชอบมัน

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส