ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 50 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Olhe
มอง
Ouça
ฟัง
Cuidado
ระมัดระวัง
Incêndio (o)
ไฟ
Saia daqui
ออกไปจากที่นี่
Socorro
ช่วย
Me ajude
ช่วยฉันด้วย
Rápido
รีบเร่ง
Pare
หยุด
Polícia (a)
ตำรวจ
É uma emergência
มันเป็นเรื่องฉุกเฉิน

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก