บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 42 การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง

คำศัพท์

ผู้โดยสารขาออก, ออกเดินทาง
Embarque (o)
กำลังจะบิน
Decolagem (a)
กำลังลงจอด
Aterrissagem (a)
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
Pista (a)
ผู้โดยสารขาเข้า, การมาถึง
Chegada (a)
อาคารผู้โดยสาร
Terminal (o)
ส่วนที่ปลอดสูบบุหรี่
Seção para não fumantes
สำนักงานศุลกากร
Alfândega
ปลอดภาษี
Duty free
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Segurança (o)
เครื่องตรวจจับโลหะ
Detector de metais
เครื่อง X-ray
Máquina de raio-x
แบบฟอร์มการแสดงตัว
Formulário de identificação

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม