ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 42 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Embarque (o)
ผู้โดยสารขาออก, ออกเดินทาง
Decolagem (a)
กำลังจะบิน
Aterrissagem (a)
กำลังลงจอด
Pista (a)
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
Chegada (a)
ผู้โดยสารขาเข้า, การมาถึง
Terminal (o)
อาคารผู้โดยสาร
Seção para não fumantes
ส่วนที่ปลอดสูบบุหรี่
Alfândega
สำนักงานศุลกากร
Duty free
ปลอดภาษี
Segurança (o)
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Detector de metais
เครื่องตรวจจับโลหะ
Máquina de raio-x
เครื่อง X-ray
Formulário de identificação
แบบฟอร์มการแสดงตัว

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร