ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 41 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Compartimento de bagagem
ช่องกระเป๋า
Mesa dobrável
ถาดวางของ
Corredor (o)
ทางเดินระหว่างที่นั่ง
Fileira (a)
แถว
Assento (o)
ที่นั่ง
Travesseiro (o)
หมอน
Fones de ouvido
หูฟัง
Cinto de segurança
เข็มขัดนิรภัย
Altitude (a)
ระดับความสูง
Saída de emergência
ทางออกฉุกเฉิน
Colete salva-vidas
เสื้อชูชีพ
Asa (a)
ปีก
Cauda (a)
หาง

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา