บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 40 การเดินทาง: สนามบิน

คำศัพท์

สนามบิน
Aeroporto (o)
เครื่องบิน
Avião (o)
เที่ยวบิน
Voo (o)
ตั๋ว
Passagem (a)
นักบิน
Piloto (o)
แอร์โฮสเตส
Comissário de voo
เที่ยวบินหมายเลข
Número do voo
ประตูทางก่อนขึ้นเครื่อง
Portão de embarque
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
Cartão de embarque
หนังสือเดินทาง
Passaporte (o)
กระเป๋าถือ
Bagagem de mão
กระเป๋าเดินทาง
Mala (a)
กระเป๋าเดินทาง
Bagagem (a)

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม