ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 39 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Quadril (o)
สะโพก
Coxa (a)
ต้นขา
Nádegas (as)
ก้น
Pé (o)
เท้า
Perna (a)
ขา
Joelho (o)
เข่า
Tornozelo (o)
ข้อเท้า
Panturrilha (a)
น่อง
Calcanhar (o)
ส้นเท้า
Dedos dos pés (os)
นิ้วเท้า

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ