บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 35 คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

คำศัพท์

เก่า
Velho
ใหม่
Novo
หยาบ
Áspero
เรียบ
Suave
หนา
Espesso
บาง
Fino
เย็น (อากาศ)
Frio
ร้อน (อากาศ)
Quente
ทั้งหมด
Todos
ไม่มี
Nenhum
ก่อน
Antes
หลังจาก
Depois

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม