ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 35 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Velho
เก่า
Novo
ใหม่
Áspero
หยาบ
Suave
เรียบ
Espesso
หนา
Fino
บาง
Frio
เย็น (อากาศ)
Quente
ร้อน (อากาศ)
Todos
ทั้งหมด
Nenhum
ไม่มี
Antes
ก่อน
Depois
หลังจาก

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม