ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 29 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Como está o clima?
อากาศเป็นอย่างไร
Está quente
มันร้อน
Está frio
มันเย็น
Está ensolarado
มีแดดจัด
Está nublado
มีเมฆเยอะ
Está úmido
มันชื้น
Está chovendo
ฝนกำลังตก
Está nevando
หิมะกำลังตก
Está ventando
ลมมันแรง
Está violento
มันน่าขยะแขยง
Qual é a temperatura?
อุณหภูมิเท่าไหร่
Estações (as)
ฤดูกาล
Inverno (o)
ฤดูหนาว
Verão (o)
ฤดูร้อน
Primavera (a)
ฤดูใบไม้ผลิ
Outono (o)
ฤดูใบไม้ร่วง

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป