ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 28 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Que dia?
วันอะไร
Que mês?
เดือนอะไร
Quando?
เมื่อไหร่
Quando é sua hora marcada?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
Me acorde às oito
ปลุกฉันตอน 8 โมง
Podemos conversar amanhã?
เราคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหม
Depois
ภายหลัง
Sempre
ตลอดเวลา
Antes
ก่อนหน้านี้
Cedo
แต่แรก
Mais tarde
ภายหลัง
Muitas vezes
หลายครั้ง
Nunca
ไม่เคย
Agora
ขณะนี้
Uma vez
ครั้งหนึ่ง
De vez em quando
บางครั้ง
Em breve
ในไม่ช้า

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม