ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 27 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Que horas são?
กี่โมงแล้ว
Que horas?
ตอนกี่โมง
É uma hora
ตอนนี้บ่ายโมง
São quinze para as dez
ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้า
Às nove horas
ตอน 9 โมง
Às quatro horas
ตอน 4 โมง
Meio-dia
เที่ยง
Meia-noite
เที่ยงคืน
Manhã (a)
ตอนเช้า
Tarde (a)
ตอนบ่าย
Noite (a)
ตอนเย็น
Noite (a)
กลางคืน

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น