ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Dois mil e onze
ปีสองพันสิบเอ็ด
Dois mil e doze
ปีสองพันสิบสอง
Dois mil e treze
ปีสองพันสิบสาม
Dois mil e catorze
ปีสองพันสิบสี่
Dois mil e quinze
ปีสองพันสิบห้า
Dois mil e dezesseis
ปีสองพันสิบหก
Dois mil e dezessete
ปีสองพันสิบเจ็ด
Dois mil e dezoito
ปีสองพันสิบแปด
Dois mil e dezenove
ปีสองพันสิบเก้า
Que dia é hoje?
วันนี้เป็นวันอะไร
Semana passada
อาทิตย์ที่แล้ว
Mês passado
เดือนที่แล้ว
Semana que vem
อาทิตย์หน้า
Mês que vem
เดือนหน้า
Ano que vem
ปีหน้า
Hoje à noite
คืนนี้
Ontem à noite
เมื่อคืน
Amanhã de manhã
พรุ่งนี้เช้า
Anteontem
เมื่อวานซืน
Depois de amanhã
วันมะรืนนี้
Final de semana
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน