ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 24 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Os dias da semana
วันของสัปดาห์
Segunda-feira
วันจันทร์
Terça-feira
วันอังคาร
Quarta-feira
วันพุธ
Quinta-feira
วันพฤหัสบดี
Sexta-feira
วันศุกร์
Sábado
วันเสาร์
Domingo
วันอาทิตย์
Ontem
เมื่อวาน
Hoje
วันนี้
Amanhã
พรุ่งนี้

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน