ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 23 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 23. คน: เพื่อน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Vizinho (o)
เพื่อนบ้าน
Amigo (o)
เพื่อน
Amiga (a)
เพื่อน (ผู้หญิง)
Você é casado?
คุณแต่งงานหรือยัง
Há quanto tempo você é casado?
คุณแต่งงานนานแค่ไหนแล้ว
Ela é sua namorada?
ผู้หญิงคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม
Ele é seu namorado?
ผู้ชายคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน