ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 21 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Madrasta (a)
แม่เลี้ยง
Padrasto (o)
พ่อเลี้ยง
Meio-irmã (a)
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
Meio-irmão (o)
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย
Sogro (o)
พ่อตา
Sogra (a)
แม่ยาย
Cunhado (o)
พี่เขย
Cunhada (a)
น้องสะใภ้
Quem é ela?
เธอคือใคร
Ela é a sua mãe?
นี่เป็นแม่ของคุณหรือ
Quem é seu pai?
คุณพ่อของคุณคือใคร
Vocês são parentes?
คุณเป็นญาติเขาหรือป่าว
Quantos anos você tem?
คุณอายุเท่าไหร่
Quantos anos tem sua irmã?
น้องสาวหรือพี่สาวของคุณอายุเท่าไหร่

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน