ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 20 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Pessoas (as)
ผู้คน
Mãe (a)
แม่
Pai (o)
พ่อ
Irmão (o)
พี่ชาย น้องชาย
Irmã (a)
พี่สาว น้องสาว
Filho (o)
ลูกชาย
Filha (a)
ลูกสาว
Sobrinho (o)
หลานชาย
Sobrinha (a)
หลานสาว
Avô (o)
คุณปู่ คุณตา
Avó (a)
คุณย่า คุณยาย

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน