ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 19 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 19. สี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Qual é a cor?
นี่คือสีอะไร
A cor é vermelha
สีนี่คือสีแดง
Preto
สีดำ
Azul
สีฟ้า
Marrom
สีน้ำตาล
Verde
สีเขียว
Alaranjado
สีส้ม
Roxo
สีม่วง
Vermelho
สีแดง
Branco
สีขาว
Amarelo
สีเหลือง
Cinza
สีเทา
Dourado
ทอง
Prateado
เงิน

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง